Ant Engineering Plus New Office

Ant Engineering Plus New Office

คุณชิตเดือน นวรัตน์ ณอยุธยา ตำแหน่ง Operation Director ของบริษท แอนท์ เอ็นจเนียริ่ง พลัส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการธุรกิจการให้บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร ได้ให้ข้อมูลว่า ไตรมาสแรกของปี 2558 บริษัทพร้อมเปิดตัวอาคารสำนักงานแห่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดระยอง บนพื้นที่ 5 ไร่เศษ ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 50 ล้านบาท ซึ่งบนพื้นที่จะประกอบด้วย อาคารสำนักงาน Workshop ห้องอบรมสัมนา ห้องประชุมขนาดต่างๆ ในส่วน Workshop ประกอบไปด้วย Lab rale , Flowmeter , Lab Gas , Lab Analyzer วึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สามารถรองรับมาตรฐาน 180/IEC 17025:2005 โดยบริษัทหวังว่าสำนักงานแห่งนี้เป็นที่ให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป และเป็นที่ฝึกอบรมให้พนักงานของบริษัท สามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามวิสัยทัศน์ของเรา

 Windows 7 Pro ISO  |
 Windows 10 Product Keys  |
 Windows 7 Professional ISO  |

 Windows 7 Ultimate Product Key  |
 Office 2016 Professional Plus ISO  |
 Windows 10 All  |

 Download Windows 7  |
 Windows 7 Ultimate ISO  |
 Office 2007 Product Key   |
 Windows 7 Ultimate Product Key  |
 Activate Office 2013  |
 Window 7 Product Key  |
 Windows 7 Professional ISO download  |
 Windows 7 Professional Download ISO  |

 Windows 10 Product Key  |
 Windows 10 Pro Activator  |
 Office 2010 Product Key Generator  |
 Windows XP SP3 ISO  |
 Office 2016 Professional Plus Iso  |
 Office 2016 ISO  |

 Windows 8.1 Key Generator  |
 Windows 10 Activator  |
 Windows 7 Ultimate Keys  |
   |

 Windows 7 Professional ISO  |
 Windows 8/8.1/2012 Product Keys  |
 Office 2016 Professional Download  |

 Windows 7 Product Keys Download  |
 Windows 7 Activation Key  |

 Office 2016 ISO  |
 Windows 7 Product Key Generator  |

 Windows 7 Ultimate Product Key  |
 Windows 7 Product Key Generator  |
 Windows 7 Ultimate Product Key  |
 Office 2016 Mac Product Key  |

 Windows 7 Ultimate SP1  |
 WINDOWS 10 PRO ISO DOWNLOAD  |

 Office 2016 Pro Plus ISO  |

 Download Windows 8 ISO  |