ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัท แอนท์ เอ็นจเนียริ่ง พลัส จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการทางวิศวกรรม ก่อตั้งเมื่อปี 2545 โดยมุ่งเน้นสินค้าคุณภาพสูงสุด ตัวอย่างแบรนด์ที่เราจัดจำหน่ายเช่น GE, Panametrics, Masoneilan, Expo, Intertec, IceQube, MEGGITT, SICK, ATAC, Guided Wave, Wuhan Cubic, CZ, and Sofrasor,and CIC .

นอกเหนือจากนั้น เรามีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานบริการทางด้านวิศวกรรมที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น งาน  analyzer services (เครื่องวิเคราะห์), gas detection services (เครื่องตรวจวัดแก๊ส), mechanical services (เครื่องกล), electrical and instrument services (อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมืออื่นๆ), fire protection system services (ระบบป้องกันอัคคีภัย), and ultrasonic flow metering services (เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบอัลตร้าโซนิค) ปัจจุบันบริษัท แอนท์ เอ็นจเนียริ่ง พลัส จำกัด ให้บริการในกลุ่มอุตสาหกรรมด้าน แก๊ส-น้ำมัน ปิโตรเคมี โรงกลั่น และโรงไฟฟ้า