วิสัยทัศน์
และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เพื่อที่จะก้าวเป็นบริษัทมหาชนในด้านการให้บริการด้านงานวิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ

บริษัท แอนท์ เอ็นจเนียริ่ง พลัส เป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการด้านวิศวกรรม ที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าโดยคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย เป็นหลัก
เราจะปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของพนักงานเสมอเพื่อให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีกว่า และจากจุดนี้จะนำไปสู่ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน เราตั้งเป้าหมายถึงการมีสเถียรภาพและการขยายตัวของธุรกิจเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่การแข่งขันระดับสากล