บริการ

Services

บุคลากรบริษัท แอนท์ เอ็นจเนียริ่ง พลัส ทุกระดับมีความมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมที่มีประสิทธิภาพ เรายินดีให้ลูกค้าเป็นผู้ชี้วัดผลงานและตัดสินความสำเร็จของงานที่เราทำ ปัจจุบันเราให้บริการทางวิศวกรรมทั้งแบบ long term และแบบ emergency โดยงานบริการของเราครอบคลุมงานด้านต่างๆดังนี้

Analyzer & Gas Detection System
Gas Chromatography
CEM System
Electrical & Instruments
SCADA & Monitoring System
Fire & Safety System
Security & CCTV System
PLC & Controls System
Lighting & UPS
HVAC
Motor, Pump & Valve
Blower, Gear box,
Cooling Tower, Fin Fan Cooler
Air Compressor
Water & Waste Water Treatment System
Building Maintenance Services

Maintenance Service

Endress_4_Genzyme.jpg

งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) , งานบำรุงรักษาเชิงแก้ไข...

Testing & Measurement Service

Flare-Flowmeter-Validation-Service

เพื่อการให้บริการแบบครบวงจร เรามีบริการด้าน...

Shutdown & Turnaround Service

DSC08368

การรักษาต้นทุนและเวลาเป็นเรื่องสำคัญในช่วงเวลาของ..

Installation & Commissioning

IMG_5367

การติดตั้งและการตรวจสอบอุปกรณ์ เป็นงานที่ต้อง ...

Calibration Service

วัตถุประสงค์ของการสอบเทียบ คือ การเปรียบเทียบ ...

Rental Service

Portable-Ultrasonic-Gas-Flowmeter

เรามีอุปกรณ์และเครื่องมือที่หลากหลาย และได้มาตรฐาน ...