Explosion-Proof Lighting & Accessories

Explosion-Proof Lighting and Accessories

บริษัท แอนท์ เอ็นจเนียริ่ง พลัส มีความเชี่ยวชาญในระบบไฟฟ้า ไม่เฉพาะแต่ในพื้นที่ทั่วไปแต่รวมถึงพื้นที่ในโซน hazardous ด้วย ในสภาพแวดล้อมที่อันตราย ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องคำนึงถึง บริษัท แอนท์ เอ็นจเนียริ่ง พลัส จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ explosion-proof ซึ่งนำเข้าจากบริษัท CZ Explosion-proof Electric Appliances Co., Ltd. ซี่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนที่เชี่ยวชาญและมุ่งเน้นการวิจัย การผลิต และการขาย อุปกรณ์​ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ และวัสดุติดตั้งงานไฟฟ้าแบบ explosion-proof

สินค้าและอุปกรณ์ทุกชิ้นจากบริษัท CZ ได้รับการออกแบบและผลิตให้สอดคล้องและรองรับมาตรฐานระดับนานาชาติ เช่น IECEx นอกเหนือจากนั้นบริษัทยังได้รับการรับรองระดับสากลในด้าน explosion protection จาก ATEX, IECEx, TUV, และรวมถึงมาตรฐาน ISO9001 อุปกรณ์ติดตั้งงานไฟฟ้าที่เราจัดจำหน่ายนี้สามารถใช้ได้ทั้งใน Zome 1 และ Zone 2 และเรายังให้บริการในด้านการติดตั้งและบำรุงรักษาด้วย

CZ-EX logo