Electrical Heater System

Electrical Heater System

แอนท์ เอ็นจเนียริ่ง พลัส เป็นตัวแทนของ Intertec จัดจำหน่ายฮีตเตอร์แบบ explosion-proof  ฮีตเตอร์ INTERTEC ATEX ถูกออกแบบให้อยู่ในรูปแบบ modular และมีทั้งแบบที่ใช้งานใรสภาพแวดล้อมปกติ และ โซน hazardous สินค้าได้รับการอนุมัติจาก IEC, ATEX (Europe), CSA/NRTL (America), GOST-R และ GOST-K (CIS countries) และได้การรับรองจาก NEPSI (China).

ด้วยสินค้าจาก Intertec ลูกค้าสามารถกำหนดค่าด้วยวิธี heat transfer และวิธีการติดตั้งที่เหมาะสมได้ สินค้าที่เราจัดจำหน่ายได้แก่ conduction heaters (สำหรับติดตั้งด้านใต้ instrument) และ convection heaters (ติดตั้งกับ instrument). โดยฮีตเตอร์สองประเภทนี้จะแยกย่อยลงเป็นแบบ fixed resistance heaters” และ “self-limiting heaters” โดยลูกค้าสามารถเลือกแบบ “freeze protection heaters” หรือ “temperature control heaters” ตามงานที่ใช้ อย่างไรก็ตามทีววิศวกรของเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือลูกค้าในเรื่องการเลือกติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสม

และเพื่อการควบคุมอุณหภูมิอย่างสมบูรณ์ แอนท์ เอ็นจเนียริ่ง พลัส มีสินค้า “Smart Blocktherm System” และ “Smart Varitherm HI” จาก Intertec โดยอุปกรณ์ทั้งสองชนิดประกอบด้วย ฮีตเตอร์ไฟฟ้าแบบ explosion-proof และ microprocessor อุปกรณ์เหล่านี้ถูกออกแบบเพื่อให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์การวัดวิเคราะห์ต่างๆ และยังสามารถติดตั้งในบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดประกายไฟและการระเบิดได้

intertec Logo