ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

เมื่อเกือบ 20 ปีก่อน กลุ่มวิศวกรได้เริ่มต้นจัดหาและจัดจำหน่ายเครื่องวัดวิเคราะห์ และ อุปกรณ์ตรวจวัดในประเทศไทย โดยเน้นตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

จากการสั่งสมประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมเป็นเวลาที่ยาวนาน และฟีดแบคจากลูกค้า ทำให้พวกเขาได้ทราบว่า “งานบำรุงรักษา” เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้อุปกรณ์และเครื่องมือทำงานได้อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ ระบบวิศวกรรมต่างๆจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เลยถ้าปราศจาก การทดสอบการเดินระบบ การติดตั้งที่เหมาะสม และการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้สินค้านั้นจะเป็นสินค้าแบรนด์ระดับโลกก็ตาม

จากจุดเริ่มต้นนี้ ทำให้เกิดการก่อตั้งบริษัท แอนท์ เอ็นจเนียริ่ง พลัส  จำกัด ในปี  2545 โดยเริ่มให้บริการด้านวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า อีกทั้งให้ความเชื่อมั่นในงาน เครื่องมือ-อุปกรณ์วัดวิเคราะห์ที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง ในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี