Calibration Service

Calibration Service - บริการสอบเทียบ

วัตถุประสงค์ของการสอบเทียบ คือ การเปรียบเทียบค่าที่วัดได้จากเครื่องมือวัด และเครื่องมือที่ต้องการวัด อุปกรณ์ที่ติดตั้งในโรงงานเมื่อใช้ไปเรื่อยๆ มักจะเกิดการเสื่อมลง ทำให้เครื่องมืออ่านค่าไม่ได้ตามมาตรฐาน ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากอายุการใช้งาน หรือจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง  ดังนั้นเพื่อให้การผลิตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าจำเป็นต้องทำการสอบเทียบเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนั้น เราอาจทำการสอบเทียบเมื่อต้องการตรวจสอบอุปกรณ์ หรือ เมื่อมีการบำรุงรักษา ซ่อมแซม หรือเมื่ออุปกรณ์เกิดการ shocked หรือ vibrated บริษัท แอนท์ เอ็นจเนียริ่ง พลัส มีเครื่องมือวัดที่แม่นยำไว้คอยให้บริการแก่ลูกค้า

งานสอบเทียบที่เรามีความเชี่ยวชาญ ยกตัวอย่างเช่น moisture probe calibration & recalibration service และ flow meter calibration service งานสอบเทียบเครื่องวัดความชื้นของเรา ได้รับการสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญจาก GE Energy เพื่อให้ความมั่นใจกับลูกค้า  สำหรับงานด้านการสอบเทียบ flow meter เราสามารถสอบเทียบด้วยความแม่นยำถึง +/-2% นอกเหนือจากนั้นเรายังให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดค่าอื่นๆอีกด้วย โดยมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพสูง ราคาไม่แพง และมีประสิทธิภาพ

Moisture-Calibration-Service
Portable-Ultrasonic-Gas-Flowmeter